GreenSzereda2022-09-14T07:17:14+00:00
Loading...
Noutăți

Finalizare de proiect

Primăria Miercurea-Ciuc a  implementat proiectul „Elaborarea Planului de Atenuare și Adaptare la Schimbări Climatice al municipiului Miercurea-Ciuc”, între decembrie 2021 și decembrie 2022.

Cele mai importante activități din cadrul acestui Proiect au fost:

  • elaborarea studiului de diagnoză privind tendințele climatice pe termen mediu şi a vulnerabilității la schimbările climatice;
  • creşterea gradului de conştientizare a comunităţii locale (instituții și cetățeni) prin acţiuni de informare (workshopuri, întâlniri de informare și aplicarea unui chestionar privind nivelul informării populaţiei locale în domeniul schimbărilor climatice);
  • elaborare planului de atenuare şi prevenire a schimbărilor climatice a Municipiului Miercurea Ciuc.

Detalii: AICI

Hotărâre istorică a Consiliul local

Consiliul Local Miercurea-Ciuc a acceptat Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice, care devine astfel document de programare oficial.
Această realizare importantă marchează un pas esențial în construirea rezilienței climatice a comunității noastre. Cu o atenție deosebită acordată rigurozității, planul ne furnizează informații esențiale despre dinamica climatică a municipiului nostru. Realizarea acestei etape importante se datorează dedicării neobosite a echipei noastre și sprijinului constant al comunității noastre. Împreună, transpunem intenția în acțiune, făcând pași fermi pentru a contracara schimbările de mediu. Fiți alături de noi în această călătorie, în timp ce continuăm să deschidem calea către un viitor mai verde și rezistent la schimbările climatice!

Elaborarea Planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice

Planul de atenuare și prevenire a schimbărilor climatice, adaptat la dinamica complexă a orașului Miercurea Ciuc este GATA.
Acest plan integrează măsuri acționabile care echilibrează conservarea mediului și aspirațiile de dezvoltare a comunității. Conceput pe baza cunoștințelor obținute în urma studiului de diagnosticare și a consultărilor comunitare, acest plan identifică căile optime de implementare, alocarea resurselor, parteneriatele și mecanismele de evaluare. Aceste activități formează în mod colectiv un plan de dezvoltare durabilă, asigurând că vom evolua în armonie cu mediul înconjurător.
Realizările noastre evidențiază spiritul de colaborare care prosperă în comunitatea noastră. Cu o conștientizare sporită, strategii informate și o foaie de parcurs care să ne ghideze, suntem încurajați să abordăm cu hotărâre provocările climatice.
Vă invităm să susțineți alături de noi un viitor mai verde și mai rezistent la schimbările climatice. Mulțumiri din inimă tuturor contribuitorilor care au făcut ca această aventură să fie triumfătoare. Anticipați alte capitole de inovare, progres și transformare.

Anchetă Sociologică

În cadrul proiectului a fost elaborat raportul privind percepția populației cu privire la schimbările climatice care se bazează pe datele și informațiile sondajului sociologic, precum și pe analizei statistice a acestora, conform metodologiei generale din designul de cercetare. Sondajul a fost realizat între 10-19 noiembrie 2022, pe un eșantion de 150 de persoane (valabil completate 154 de chestionare), online (eșantion ales dintr-o listă de adrese e-mail, respectiv Facebook) cu chestionarul: “Schimbări climatice în municipiul Miercurea-Ciuc”. Raportul poate fi accesat aici.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă creșterea capacității de planificare strategică a administrației municipiului Miercurea Ciuc în vederea prevenirii şi adaptării la schimbările climatice, respectiv identificarea de măsuri concrete care să conducă la prevenirea şi diminuarea impactului schimbărilor climatice la nivelul municipiului.

Obiectivele specifice ale proiectului :

– de a răspunde nevoilor populației și factorilor decizionali privind conștientizarea și informarea avizată asupra măsurilor practice care se impun pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice;
– de a oferi o bază științifică și tehnică pentru implementarea locală și regională a metodelor și măsurilor de atenuare și adaptare climatică;
– identificarea zonelor cu risc ridicat la schimbările climatice, analiza impactului fenomenelor climatice extreme, impactul apelor pluviale la nivelul municipiului Miercurea-Ciuc.

Acest proiect are o valoare de 573,461 lei (115.855,39 Euro), din care 537.761,00 lei (108.642,98), reprezintă contribuția financiară nerambursabilă și este finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Programul RO-Mediu cu finanțare prin Mecanismul Finaciar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021, iar perioada de implementare este de 12 luni.

Go to Top